Regler

 

Ordensregler

Klubbens medlemmer skal rette sig efter klubbens fastsatte regler, herunder tegningsreglerne. Overtrædelse kan betyde, at et medlem i en periode formenes adgang til klubanlægget eller ekskluderes.

Ødelæggelse af klubben rekvisitter og ejendele medfører erstatningspligt, og i grove tilfælde evt. udelukkelse eller eksklusion.

Fodtøj

Der må kun benyttes sko, som er godkendt til tennis.

Vedligeholdelse af baner

Efter endt spil SKAL banen gøres klar til de næste spillere.

Hvis der er større fodaftryk eller huller på banen, skal disse repareres med gummiskraberen inden man går banen over med fejenettet. Til sidst fejes de hvide linier, og der vandes om nødvendigt. I tørre perioder er det vigtigt, at der vandes inden fejenettet benyttes.

Naboer

Vis hensyn til naboerne. Vi er interesseret i at bevare et godt forhold til naboerne.

Derfor: hent ikke bolde der ryger ind i naboernes haver. De lægger selv boldene tilbage.