Klubbens historie

Klubbens oprettelse

Den 27. januar 1924 blev der afholdt konstituerende generalforsamling på Holte Husholdningsskole på Skovridergaardsvej. Skovridergaardens Tennisklub var oprettet. Initiativtagere var nogle beboere i området med bankkasserer J.A. Bille og hustru i spidsen.

Men der har været spillet på banerne allerede fra omkring 1905, hvor grundene omkring banerne blev udstykket. Det var åbenbart ikke så nemt at få solgt grundene, så som trækplaster kunne man i Ny Holte Grundejerforenings Vejviser og Turistbog for 1907 læse i beskrivelsen af Skovridergaardens Villaby, at der var anlagt 2 tennisbaner til beboernes afbenyttelse.

Allerede i 1925 blev der undertegnet en overenskomst mellem Holte Tennisklub, som havde benyttet banerne fra 1921, og Skovridergaardens Tennisklub om, at Holte Tennisklub skulle forpagte banerne for et tidsrum af 15 år mod at vedligeholde banerne og disses indhegning samt betale alle skatter og afgifter.

Nyere tid

En gruppe beboere i Skovridergaardskvarteret begyndte i 1980erne at interessere sig for banerne og disses ejerforhold. Det medførte, at overenskomsten med Holte Tennisklub blev bragt til ophør med virkning fra 1. oktober 1984, således at Skovridergaardens Tennisklub atter fik brugsretten over banerne.

Skovridergaardens Tennisklub var vågnet af dvalen.

Hvem skulle tilbydes medlemskab? I en gammel passus fra 1924 stod der, at der kunne optages medlemmer, som var ”beboere øst og vest for banen”, men det var ikke muligt hos kommunen at få udredt, hvordan det skulle fortolkes. Tilbud om medlemskab blev derfor sendt ud til alle i lokalplan 23 området plus resten af Skovridergårdsvej og Birkholmsvej. Medlemmer af Holte Tennisklub, der i en årrække havde spillet på banerne, fik også tilbud om medlemskab.

I 2006 fik klubben sit første æresmedlem: Leif Grube, som var med til at starte klubben i 1984. Han var klubbens formand fra 1988 til han trådte ud af bestyrelsen i 2006.

Klubhuset

Klubhuset har også sin egen historie, idet Holte Tennisklub i 1925 med økonomisk støtte fra sognerådet opførte ”en mindre træbygning med omklædningsrum og styrtebad”.

Klubhuset var dog i mindre god stand, da klubben overtog det i 1985, så bestyrelsen og andre gode medlemmer måtte selv i gang med hammer og malerkost.

Undervejs har der været tanker om at ændre klubhuset, men disse planer er som regel strandet på manglende økonomi. Og medlemmerne har heller ikke været interesserede i større ændringer, når planerne har været drøftet på generalforsamlingerne.

I 1986 blev det således drøftet at opføre et helt nyt klubhus, men tanken blev forkastet, og det gamle hus blev som nævnt sat i stand.

I 2004 blev terrassen opført, og der blev indrettet køkkenfaciliteter, men i det ydre ligner klubhuset det oprindelige fra 1920erne.

I 2021 har klubben fået omlagt banerne, lavet nyt sprinklersystem samt indført nøglefri adgang til banerne.